Ouder – kind gesprekken

Ouder – kind gesprekken

Op dinsdag 27 en donderdag 29 september vinden de oudergesprekken en ouder – kind gesprekken plaats.

School en ouders hebben elkaar nodig om tot succesvol onderwijs te komen. Constructief communiceren met ouders is dan ook een belangrijk uitgangspunt.

Een goede communicatie tussen school en ouders doet het sociaal-emotioneel functioneren, de werkhouding en de schoolprestaties van leerlingen toenemen. Ouders zijn een bron van informatie. Informatie die wij graag willen ontvangen. Wij willen daarom graag aan het begin van het schooljaar met u in gesprek gaan over uw kind, om het beter te leren kennen. Niet de leerkracht aan het woord, maar de ouders: Oudergesprekken ‘omgekeerd’. Door de informatie die wij krijgen tijdens dit gesprek krijgen wij een completer beeld van uw kind en kunnen we onderlinge verwachtingen afstemmen.

Vanaf groep 6 komt ook het kind mee naar het gesprek. We gaan dan ook met kinderen en ouders praten over wat uw kind wil leren dit schooljaar.
Ter voorbereiding van deze gesprekken, vullen zowel de ouders als de kinderen een vragenformulier in.