Wetenschaps- en techniekweek

Wetenschaps- en techniekweek


Vorige week werd er op de Piusschool in Abcoude een week lang in alle groepen speciale aandacht besteed aan Wetenschap en Techniek. Van groep 1 tot en met groep 8 hebben de kinderen kennis kunnen maken met verschillende disciplines. Ontwerpen, bouwen, experimenteren en programmeren. Van het metselen van een huisje, tot het maken van tandpasta. Van het programmeren van een “ozobotje” tot en met het in elkaar zetten van een meccano robot. Van elektriciteit circuits, tot allerlei proefjes met huis tuin en keuken voorwerpen.


De Piusschool is al enige jaren een zogenaamde VTB school, dat wil zeggen Verbreding van Techniekonderwijs op de basisschool. Voor die lessen maken wij o.a. gebruik van de zogenaamde techniektorens.
Dit jaar was het voor het eerst, dat er naast die gewone technieklessen, schoolbreed een week lang extra aandacht voor was en de kinderen echt zijn ondergedompeld in de wereld van Wetenschap en Techniek.


Het enthousiasme bij de kinderen, maar ook bij de leerkrachten was enorm groot. Volgend jaar weer!