Nieuws

Dit jaar starten wij in de groepen 3 t/m 8 met een nieuwe methode voor natuur, aardrijkskunde en geschiedenis. Wij hebben gekozen voor de methode Blink. Met deze methode springen wij in op de vaardigheden die de leerlingen nodig hebben in de 21-century eeuw (21-century skills). Hierbij kunt u denken aan kritisch, creatief en probleem oplossend denken. De methode werkt in verschillende thema's, zoals bijvoorbeeld ik hou van Holland. Terugkoppeld naar de vakgebieden kunt u bij geschiedenis denken aan: het leren van het Nederlandse volkslied, bij aardrijkskunde denken aan: dijken en bij natuur denken aan: overstromingen.

Vanuit Blink:
'Bij Blink maken we vernieuwende, digitale lesmethodes waarbij het bereiken van de leerling het uitgangspunt is. Onze lesmethodes zijn erop gericht om leerlingen te prikkelen, nieuwsgierig te maken en vooral veel zelf te laten ervaren en ontdekken. Dit vanuit de wetenschap dat wanneer leerlingen zelf actief zijn, ze zich sneller ontwikkelen en ze ook de leerstof beter begrijpen en langer onthouden.'
(bron: www.blink.nl)

De lesmthodes zijn anders want:
- De kinderen kunnen zelf ontdekken en doen
- Leren wordt doen
- Elk vak een andere, eigen benadering en karakter
- Visueel prikkelend en toegankelijk

 

 

Na een gezellige feestweek zijn we deze week weer fris gestart met het nieuwe schooljaar. We hopen dat iedereen een heerlijke vakantie gehad heeft en lekker uitgerust is.

We heten alle kinderen en hun ouders van harte welkom op de Piusschool voor het nieuwe schooljaar 2017-2018, in het bijzonder de gezinnen die dit jaar voor het eerst bij ons op school zitten. We gaan er weer een onvergetelijk schooljaar van maken!

Afscheidscadeau groep 8

Op maandag 10 juli is groep 8 bezig geweest met een graffiti kunstwerk. Groep 8 heeft het kunstwerkwerk gemaakt als zijnde afscheidscadeau voor de juffen en meesters van de Pius school. De kinderen hebben in groepjes van zes een paar blaadjes op de muur gespoten. De blaadjes staan symbool voor de kinderen die uitwaaien na een leuke tijd op de Pius. Zo hebben de kinderen allemaal iets achtergelaten op hun basisschool. Het kunstwerk is te bewonderen aan de zijkant van het schuurtje. Groep 8, bedankt voor dit mooie kunstwerk!

Op 4 mei is groep 7 het dorp in gegaan om de Stolpersteine steentjes op te poetsen zodat ze er weer mooi bij liggen.  

De Stolpersteine steentjes zijn ook wel bekend als struikelsteentjes. De Duitser Gunter Demnig heeft deze steentjes ontworpen. In verschillende plaatsen in Nederland zijn deze steentjes te vinden. In Abcoude liggen 9 steentjes op 3 plekken. Elk steentje staat voor een persoon die in de Tweede Wereldoorlog is afgevoerd naar een concentratiekamp. 

Van Gogh Museum

Groep 7 is  met de bus naar Amsterdam geweest, naar het Van Gogh museum. We hebben uitleg gekregen over wie Vincent van Gogh was en over de brieven die hij aan zijn broer Theo heeft geschreven.  We hebben verschillende schilderijen bekeken en erover gesproken. We hebben de zonnebloemen bekeken, de aardappeleters en verschillende stillevens die hij in Frankrijk heeft gemaakt.

‘De koeien van boer Jan’

Afgelopen woensdag 3 mei zijn wij, groep 3, naar de boerderij geweest. Wij werden om 9 uur welkom geheten door boerin Wilma. Zij vertelde hoe een dagelijkse dag er op de boerderij uitziet, hoe kalfjes worden geboren, wat er met de koeien gebeurt wanneer ze niet meer op de boerderij wonen en waarom de koeien nu horens hebben. Samen met boer Matthias gingen wij naar buiten. De boer liet de koeien los en wij hebben de koeien geteld. Het waren er wel honderd!!


Pagina 3 van 4