Ons onderwijs

De Piusschool is een school voor basisonderwijs. Ons eerste doel is om de leerlingen een gefundeerde basis mee te geven als ze na 8 jaar de school verlaten om de wijde wereld in te trekken. De wereld verandert en onderwijs verandert daar altijd in mee, maar de vakken rekenen, taal en spelling blijven de basis. Engels is bij ons daarop een belangrijke aanvulling. Daarnaast worden de lessen aangevuld met aardrijkskunde, natuur, techniek, geschiedenis, kanjerlessen, gymnastiek en creatieve vakken als tekenen, handvaardigheid, muziek en drama.

We geven les met coöperatieve leervormen. ICT speelt ook een belangrijke rol. Leren en ICT gaan hand in hand, leerlingen kunnen naar eigen behoefte leerstof extra tot zich nemen via de computer en zullen in de toekomst ook thuis de leerstof digitaal kunnen oefenen. Daarnaast is het onze taak de kinderen computervaardig te maken. Dit doen we door de computer in te passen in het dagelijkse lesprogramma.

In de groepen 1 en 2 wordt de basis gelegd voor de verdere schooltijd. In deze eerste jaren hebben de kinderen ontelbare vragen. Ze zijn nieuwsgierig en willen veel ontdekken. Via thema’s die dichtbij de beleveniswereld van het kind liggen, gaan we samen op ontdekkingsreis. Leren lezen, rekenen en schrijven komen nog niet expliciet aan de orde, maar er wordt wel aan de voorwaarden gewerkt om uiteindelijk tot lezen, rekenen en schrijven te komen.

Overige websites

Kalisto logo 3 300x106