Kanjerschool

Om de kinderen sociale vaardigheden te leren en om te gaan met pestgedrag maken wij gebruik van de Kanjertraining. De Kanjertraining is een gecertificeerde methode en erkend bij de onderwijsinspectie. Alle teamleden hebben scholing gehad om de cursus te mogen geven. Wij zijn er trots op een Kanjerschool te zijn.

  • De kanjertraining streeft de volgende doelen na:
  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij kinderen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid bij kinderen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

Om het jaar hebben de teamleden een herhalingsdag. Op onze school is Daphne Demarteau onze Kanjer coördinator.

Voor meer informatie kunt u naar de site van de Kanjertraining. http://www.kanjertraining.nl/

Overige websites

Kalisto logo 3 300x106