Wereld oriënterende vakken

  • Aardrijkskunde
  • Geschiedenis

Voor het onderwijs in geschiedenis, gebruiken we vanaf groep 5 de methode Wijzer door de Tijd.

Daarnaast gebruiken we veel digitaal materiaal in de vorm van filmpjes en worden de kinderen gestimuleerd het internet te gebruiken.