Kalisto

Kalisto-Boeiend Basisonderwijs!


Kalisto is een stichting van 16 basisscholen op katholieke of oecumenische grondslag, waartoe ook deze school behoort. Op alle Kalisto-scholen werken mensen vol passie aan het ontwikkelen en verzorgen van eigentijds en betekenisvol onderwijs voor hun leerlingen.


Daarbij maken wij gebruik van moderne leermethoden gebaseerd op de nieuwste inzichten en met functionele inzet van de moderne ICT-middelen die ons daarbij ten dienste staan.


Met ouders en kinderen wordt regelmatig gesproken over de ontwikkeling van het kind, waarin zowel het presteren als het functioneren aan bod komt. Het onderwijs dat Kalisto verzorgt, wordt immers zoveel mogelijk afgestemd op de onderwijsbehoefte van ieder kind. Met ouders als partner in de opvoeding wordt onze gezamenlijke opvoedkundige taak vormgegeven, ieder met eigen accenten.
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen hun talenten zo optimaal mogelijk leren te benutten, om als creatieve en respectvolle medemensen tot hun recht te komen in de wereld van de toekomst die wij nu nog niet kennen, maar die zij mede gaan vormgeven. Dat doen wij met onderwijs op maat, dat hoge opbrengsten oplevert en kinderen uitdaagt. Wij noemen dat Boeiend Basisonderwijs!


Bijlagen:

pdfdigitaal-veiligheidsplan_.pdf

pdfKlokkenluidersregeling_Kalisto.pdf

Overige websites

Kalisto logo 3 300x106