Visie

“Wij willen ons onderwijs effectiever en boeiender maken door te sturen op de doelen en gebruik te maken van de talenten van kinderen, ouders en team van de Piusschool. Voor ieder kind creëren wij het onderwijs dat bij het kind past, in een omgeving waar het kind zich thuisvoelt. Dit wordt alleen mogelijk als het team van de Piusschool het onderwijs de leerlingen en ouders als partners zien om het aanbod mede te bepalen, waarbij de leerkrachten uitdagen tot leren. De leerkrachten zijn professionele onderwijsdeskundigen en gedragen zich ook zo. Naast het aanleren van de kennis en vaardigheden en de persoonlijke ontwikkeling willen wij de unieke talenten van ieder kind ontwikkelen. Deze ontwikkeling komt tot stand door leerlingen gemotiveerd te laten leren waarbij de intelligentie ondersteund wordt door de denkgewoonten. Deze denkgewoonten zijn noodzakelijk om dilemma’s of problemen op te lossen, waarvan de uitkomst niet direct duidelijk is.”

Overige websites

Kalisto logo 3 300x106