Piusteam

Op de Pius school werkt een enthousiast team van professionals samen om het beste uit de kinderen te halen.

Iedere groep heeft 1 of 2 vaste groepsleerkrachten. De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken in de groep, zoals lesgeven, voorbereiden van lessen, verslaglegging etc. Daarnaast geven ze veel aandacht aan de sociale interactie in de groep en contacten met ouders. Zij besteden eveneens veel tijd aan professionalisering en vernieuwing van het onderwijs, zowel binnen het team met collega’s als extern middels trainingen, cursussen en opleidingen.

Veel collega’ s hebben een specialisme. Zo hebben we specialisten drama, creatieve vorming, techniek, kindercoaching en talentcoaching.

Er zijn 2 vakleerkrachten op de Piusschool voor:

  • Toneellessen
  • Gymnastiek

We hebben op school een interne begeleider die als taak heeft de zorg voor leerlingen te coördineren en begeleiden.

De directie bestaat uit een meerscholendirecteur en een locatiedirecteur.

 

team

Overige websites

Kalisto logo 3 300x106