In de Medezeggenschapsraad bespreken ouders en leerkrachten het beleid dat door de directie en het bestuur wordt gemaakt. In sommige gevallen hebben wij adviesrecht en in andere gevallen ook instemmingsrecht. Wij zetten zelf geen beleid uit, maar kunnen wel proactief zaken op de agenda zetten.

De MR heeft als doel leerkrachten en ouders te betrekken bij het beleid van de school.

Interesse?

Wilt u ook meedenken en meebeslissen over de toekomst van de Piusschool? Elk jaar komt er een plek in de oudergeleding vrij en wordt een er verkiezing uitgeschreven. Mocht u interesse hebben of meer willen weten over de MR, vraag het aan een van onze leden of stuur een mail: mr@piusschool.nl.

Overige websites

Kalisto logo 3 300x106