Nieuwe Ouders

Voor iedereen!

De Piusschool heeft als motto: voor iedereen! Wij werken en spelen samen. Wij werken coöperatief met kinderen en ouders.

Kleine school

Wij zijn een kleine school, met veel aandacht voor de kinderen. Ieder kind wordt gezien. We kennen alle kinderen bij naam. We geven goed onderwijs met veel aandacht voor de verschillende talenten van de kinderen en de sociale ontwikkeling . We leren de kinderen hoe ze moeten samenwerken. Feest vieren we met elkaar: de kleintjes met de groten, bv. met Sinterklaas en ook de Verjaardag dag, als alle leerkrachten hun verjaardag vieren.

Hoogwaardig kwalitatief onderwijs

Wij geven hoogwaardig kwalitatief onderwijs. Het onderwijs is resultaatgericht, waarbij wij kinderen uitdagen het beste uit zichzelf te halen. Wij gebruiken moderne lesmethoden en leermiddelen, gericht op de vaardigheden van de 21ste eeuw.

Elke leerling is uniek en heeft een eigen talent. Op de Piusschool krijgt ieder kind de ruimte en begeleiding om dit te ontwikkelen

Kanjerschool

Wij zijn een Kanjerschool en zijn dagelijks bezig om van de leerlingen Kanjers te maken die sociaalvaardig zijn en respect voor elkaar hebben. De Kanjertraining is een gecertificeerde methode t.b.v. de sociale ontwikkeling.

Partners in opvoeding en onderwijs

Wij zien ouders als partners in opvoeding en onderwijs. Wij voeren oudergesprekken, vaak ook met de kinderen erbij. Ouders mogen voor schooltijd altijd mee in de klas.

Welkom

Wij verwelkomen ieder kind persoonlijk door een hand te geven bij de deur. Wij voeren gesprekken en luisteren naar kinderen. De kinderen krijgen een uitgebreid rapport, met daarin ook een uitgebreid sociaal deel. Wij zorgen voor een goede overdracht tussen de leerkrachten. Lukt het even niet dan beschikken wij over de professionaliteit om de leerling weer op weg te helpen.

Verankerd in het dorp

Wij zijn verankerd in het dorp. Wij ondersteunen en zijn actief bij dorpse activiteiten, zoals b.v. de Feestweek. We hebben een hoge betrokkenheid met wat er om ons heen gebeurt. Ook hebben wij betrokken ouders.

Nieuwsgierig?

Kom langs om kennis te maken. Wij laten u graag de school zien. Het liefst onder schooltijd om de sfeer te proeven.

Als uw kind 3 jaar en 10 maanden is, mag hij/zij 5 dagdelen naar school om te wennen.

Uw kind kan dan meedraaien in de klas om alvast een beetje de leerkracht en de kinderen te leren kennen en te zien hoe het er op school aan toegaat.

Over het algemeen werkt dit het beste als de ouders hier niet bij aanwezig zijn, maar natuurlijk kunt u er voor kiezen om de eerste dag er nog even bij te blijven.

U krijgt de eerste dag een hand-out mee waarin u alles kunt lezen over de kleuterbouw en u krijgt een intakeformulier mee. Ook maken we een afspraak voor een intake gesprek.

Het starten op school kan het beste gebeuren in een rustige periode. De decembermaand met Sinterklaas en alle activiteiten rond Kerst is een erg onrustige periode voor een kind om in te stromen in een klas. En ook de weken voor de zomervakantie zijn minder geschikt, vooral ook omdat het kind na de zomervakantie dan eigenlijk toch weer opnieuw moet wennen.

Het is voor het kind het prettigst wanneer het rustig kan beginnen op school. Soms is het in het begin voor het kind het beste om alleen de ochtenden naar school te gaan.

Ook kan het heel prettig zijn voor het kind wanneer het de eerste weken nog even niet hoeft over te blijven en nog niet naar de naschoolse opvang hoeft. Na een paar weken, wanneer het kind wat gewend is op school kan hier dan rustig mee begonnen worden.
We snappen dat dit niet altijd mogelijk is.

 

 

 

Wist u dat

… de leerlingen van groep 1 t/m 8 Engelse les krijgen?

… de naschoolse opvang wordt bij ons verzord door "Helden Opvang"?

… de tussenschoolse opvang geregeld wordt door ons team en "Helden Opvang"?

… wij voor muziek en theater een vakdocent hebben?

… wij via de Klasbord app regelmatig foto’s en berichtjes aan de ouders sturen over wat er in de klas gebeurt?

… Wij in alle groepen technieklessen geven m.b.v. de Techniektorens?

 

Overige websites

Kalisto logo 3 300x106