Oudervereniging

De Oudervereniging organiseert en ondersteunt vele activiteiten en festiviteiten op school. Alle ouders zijn lid van de Oudervereniging en wij vragen daarvoor een vrijwillige ouderbijdrage. Hiervan organiseren wij o.a. Sinterklaas en Kerst, juffendag, toneel en sportactiviteiten. Daarnaast wordt ook de bijdrage voor excursies, schoolreisjes en schoolkamp door ons geïncasseerd. Bovendien zijn we verantwoordelijk voor het inzamelen van het oud papier dat extra inkomsten oplevert ten behoeve van de school. Eenmaal per jaar deelt onze Penningmeester met alle ouders tijdens de algemene ledenvergadering de inkomsten en uitgaven.

Als u ook mee wilt helpen in de oudervereniging dan kunt u zich bij ons aanmelden via oudervereniging@piusschool.nl.

De Oudervereniging bestaat uit een aantal commissies met daarin de volgende personen:


Bestuur:

Maartje Brands, moeder van Cato en Floortje (voorzitter)
Madeleen Rothuizen, moeder van Milou en Flora (penningmeester)
José van der Wijk, moeder van Sofie (secretaris)

Feestcommissie:

Nina Marx, moeder van Nora en James
Annemiek Lutters, moeder van Timo en Jelte
Nicolien van den Hoek, moeder van Niels

Oud Papier commissie:

Erik Baller, vader van Sebastiaan en Isabelle
Erik Roozendaal, vader van Siem

Vertegenwoordiging vanuit het piusteam:

Petra Hansma

Overige websites

Kalisto logo 3 300x106