Oudervereniging

De Oudervereniging organiseert en ondersteunt vele activiteiten en festiviteiten op school. Alle ouders zijn lid van de Oudervereniging en wij vragen daarvoor een vrijwillige ouderbijdrage. Hiervan organiseren wij o.a. Sinterklaas en Kerst, juffendag, toneel en sportactiviteiten. Daarnaast wordt ook de bijdrage voor excursies, schoolreisjes en schoolkamp door ons geïncasseerd. Bovendien zijn we verantwoordelijk voor het inzamelen van het oud papier dat extra inkomsten oplevert ten behoeve van de school. Eenmaal per jaar deelt onze Penningmeester met alle ouders tijdens de algemene ledenvergadering de inkomsten en uitgaven.

Als u ook mee wilt helpen in de oudervereniging dan kunt u zich bij ons aanmelden via oudervereniging@piusschool.nl.

De Oudervereniging bestaat uit een aantal commissies met daarin de volgende personen:


Bestuur:

Sabine Palinckx (voorzitter)
Wietse van der Schaaf (penningmeester)
Art Olender (aftredend penningmeester)
José van der Wijk (secretaris)

Feestcommissie:

Petra Hansma (voorzitter)
Juliette Schuurman
Margot Prins

Oud Papier commissie:

Hans Kabalt (voorzitter)
Erik Baller
Erik Roozendaal

Vertegenwoordigende leerkrachten vanuit de Pius:

Mariëlle Veldman
Carmelita Vervuurt